TEVATüR NEDIR? TEVATüR NE DEMEK TDK? TEVATüR SöZLüK ANLAMı...

Tevatür kelimesinin kökeni vitr'dir. Vitr Arapçada tek anlamına gelir. Herhangi bir haberin doğruluğu konusunda ağız birliği edilmişse ona tevatür denir. Bu kelime daha sonra hadis ilminde de yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve doğruluğuna kesin gözüyle bakılan hadisler tevatür olarak nitelendirilmiştir. Tevatür kelimesinin sözlük anlamı nedir? Tevatür hadislerin ortak özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Bu kelimenin çoğulu "tevatürat" şeklinde yazılır. Tevatüren ise ağızdan ağıza yayılan haberleri tanımlamak için kullanılır.

TEVATÜR NEDİR?

Kulaktan kulağa yayılmış olmasına rağmen doğruluğuna kesin gözüyle bakılan şeylere tevatür denir. Bu kelime bazı kaynaklarda destan ve masal gibi sözlü edebiyat ürünleri için de kullanılmaktadır. Tevatür, söylenti ile eş değil yakın anlamlıdır. Çünkü söylentilere inanmayanların sayısı inananlara yakınken, tevatürlere inanların sayısı çoğunluktadır.

Bu nedenle Malik Bin Enes, İbrahim Buhari ve Abdullah Bin Mübarek gibi meşhur hadis bilginlerinin naklettiği hadislere tevatür denir.

Tevatür hadislerin gerçekliğinden şüphe edilmez çünkü bu tür hadisler farklı zamanlarda yaşamış olan din bilginlerinden aktarılmıştır. Bu da söz konusu hadislerin gerçek olduğuna dair en büyük kanıttır.

TEVATÜR NE DEMEK TDK?

Tevatür, çoğunluk tarafından bilinen ve tasdik edilen söylenti anlamına gelir. Bu söylentileri yayan kişiler "mütevatir" olarak adlandırılır. Farklı yıllarda ve bölgelerde yaşamış olan hadis alimlerinin Hz. Hz. Muhammed'den aktardığı ve başka hiçbir kaynağa ihtiyaç duyulmadan doğru kabul edilen hadislere tevatür denir. En bilinen tevatür hadislerden bazıları şunlardır:

 1- İşçiye emeğinin karşılığını alnındaki ter kurumadan veriniz.

 2- Bana bu fani dünyadan üç şey sevdirildi: Kadın, misk koku ve gözümün nuru namaz.

 3- İlim talep etmek farzdır.

 4- Allah'ım doymayan nefsten ve faydasız ilimden sana sığınırım.

 5- İnsanı yüzükoyun ateşe atan dilidir.

 6- İslam garip geldi garip gidecek.

 7- Bir iş ehlinden başkasına verildi mi, kıyametin kopmasını bekleyin.

 8- İnsanoğlu en büyük iftirayı başkasına değil kendi gözlerine atar. "Gördüm" der halbuki hiçbir şey görmemiştir.

 TEVATÜR SÖZLÜK ANLAMI

 İlk Anlamı - Söylenti, duyum, kulaktan kulağa yayılan havadis

 İkinci Anlamı - Sahih hadis

 Üçüncü Anlamı - Rivayet, hikaye

2023-02-02T11:24:06Z dg43tfdfdgfd