META'DAN, KULLANıCıLARA RıZALARı DışıNDA YüKLENEN PORNO FILMLERI IçIN çöZüM öNERISI: ÇıPLAK GöRüNTüLERINIZI YüKLEYIN

© T24 Meta'dan, kullanıcılara rızaları dışında yüklenen porno filmleri için çözüm önerisi: Çıplak görüntülerinizi yükleyin Bir eşleşme yakalandığı takdirde görüntüler silinecek Facebook'un çatı şirketi Meta, bir kişinin mahrem görüntülerinin rızası olmadan paylaşılmasını engelleyecek sistemi 2 Kasım'da hizmete sundu. Meta'nın yanı sıra kâr am...

Source: