BEDENIMIZIN GEZEGENLERLE OLAN BAğLANTı NOKTALARı

© Bedenimizin gezegenlerle olan bağlantı noktaları Bedenimizin gezegenlerle olan bağlantı noktaları İnsan ve evren bir bütündür ve birbirlerine bağlıdırlar. İnsanoğlu, kozmostan ayrı yaşayan bir parça değildir. Kadim öğretilerden de öğrendiğimiz kadarıyla aslında evrenin tüm mucizesinin ve küçültülmüş mikro halinin bedenimizde olduğunu söyleyebiliriz. H...

Source: