İşTE İş BULMA DUASı... HAYıRLı BIR İş BULMAK İçIN OKUNACAK DUALAR NELERDIR?

Ülkemizde işsizlik oranı her geçen gün arttığından birçok kişi tarafından iş bulma duası merak edilerek araştırılmaktadır. İş bulma duası okuyarak kendiniz için hayırlı bir iş bulabilirsiniz. İş Bulma Duası... İş bulma duaları kişilerin hayırlı ve güzel bir iş bulmak için okudukları dualardır. Anlamları itibari ile iş bulmak ve çalışmak istedikleri anlamına gelen dualardır. Allah'tan (cc) destek isteyen ve iş bulmak isteyen kişiler iş bulma dualarını okuyarak hakkında hayırlısını beklemelidir. İş bulma duaları şu şekildedir: 'Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyı lena min emrina reşeda.' (Ey rabbim! Sen bizi katından rahmet ev ve işimizde bizler için başarılar hazırla.) Bu dua her gün 70 kere okunursa Allah'ın (cc) izni ile iş bulunur. 'Allahumme hirli vahterli.' (Allah'ım (cc) yapacağım işte bana en hayırlı olanını nasip et. Benim hakkında hayırlısı seç ve bana nasip eyle.) Hayırlı Bir İş Bulmak İçin Okunacak Dualar Nelerdir? 'Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Keme salleyta ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahime ve ala alı İbrahim. İnneke hamidun mecid.' (Bu dua 9 gün süresince sabah namazı kılındıktan sonra 3 kere okunmalıdır. Duadan sonra Peygamber efendimize 3 kere salatu selam getirilmelidir.) 'Bismillahirrahmanirrahim ve kalel melikü ituni bihi estahlis hulinefsi felemmakellemehu kale innekel yevme ledeyne mekinun emin kalec alni ala hazainil ardı inni hafızun alim ve kezalike mekkennali yusufe fil ardı yetebevveu minha haysu yeşau nusibu bi rahmetina men neşau vela nuziu ecrel muhsinin. İş Bulma Duaları Ve Anlamları Nelerdir? 'Allahu yuti mülkehu men yeşa.' (Allah'ım (cc) sen mülkünü istediğin kişiye bahşedersin. Beni de bahşettiklerinden eyle!) Bu duanın iş bulmak amacı ile 990 kere okunması önerilir. 'Malik ül mülki tü'til mulke.' (Mülkün gerçek sahibi olan ve mülkü veren odur.) İş aradığınız süre boyunca her gün 1150 kere okursanız hayırlı bir iş bulursunuz. 'Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin veala ali seyyidına Muhammed kad dakat hiyletiy edriknıy Ya Resulullah.' (Muhammed ve ehline salat eyle. Çok sıkıntım var ve bana bir destek gödererek yardımcı ol Ya Resulullah) Bu duayı her gün düzenli olarak 124 kere okursanız hayırlısıyla iş bulursunuz. Bu duayı okursanız Allah (cc) sizin hakkınızda hayırlısını eyler. İş Bulmak İçin Hangi Dualar Okunur? Dua etmek insanların Allah'tan (cc) istemesini sağlar ve Allah (cc) kullarını hiçbir zaman geri çevirmez. Allah'ın (cc) yüceliğini kabul eden ve kendi acizliğini bilen insanlar dua ederler ve isteklerini Allah'a (cc) bildirirler. Dua etmek çok önemlidir ve birçok ayet ile surede de duanın önemi vurgulanmıştır. İş bulmak isteyenler için Yusuf suresinin 54, 55 ve 56. ayetlerinin okunması çok hayırlı olur. Birçok iş bulma duası vardır ve düzenli olarak bu duaların okunması ile hayırlı iş bulmak mümkün olur. Günümüzde işsiz olmak birçok şeyin gerçekleşmesine engel olduğundan insanlar iş bulmak isterler. Bunun için iş bulma dualarını okumak ve hayırlısını beklemek oldukça önemlidir.

2023-05-28T21:51:52Z dg43tfdfdgfd