FETIH SURESI TüRKçE, ARAPçA ANLAMı VE OKUNUşU: FETIH DUASı FAYDALARı VE FAZILETLERI (TEFSIRI VE DIYANET MEALI DINLE)

Fetih Suresi, Medine döneminde indirilmiş 29 ayetten oluşmaktadır. İslami kaynakların pek çoğunda Hudeybiye Antlaşması sonrasında yeni bir zaferi müjdelemek amacıyla indirildiği düşünülmektedir. Fakat anı zamanda Mekke’nin fethinden bahsedildiği daha sağlam bir kanıdır. Fetih Suresi, Cum’a Suresi’nden sonra ve Maide Suresi’nden önce indirilmiştir. Sure içerisinde dini inancın savaş kazanılması konusunda ne denli etkili olduğuna dikkat çekilmektedir. Sure içeriği bakımından oldukça önemli bilgilendirmeler vermektedir. Hatta Peygamber Efendimizin üç vasfına atıfta bulunulur ve peygamberliği kesin ve nettir. Sure adını ayetlerde geçen feth kelimesinden almaktadır. Bu kelime galibiyet ve zaferi simgelemektedir. Niyetlendikleri umre ziyaretini gerçekleştiremeden dönen ve bundan dolayı büyük üzüntü duyan müminlerin teselli edilmesi, Peygamber Efendimizin ve müminlerin, Allah katındaki değerinin açıklanması konu edilir. Genel olarak Peygamber Efendimizin ve ashabının Allah katındaki durum ve dereceleri hakkında önemli bilgiler içermektedir. Onları ibadetlerinden men eden kafirler ve onlara sırt çeviren münafıkların acı sonu yine Fetih Suresi içerisinde yer almaktadır. Bu barışı takip edecek fetihler müjdelenmiştir. Fetih Suresi’nin Faydaları Yüce Allah, kendisine inanan kişiler kalplerine huzur ve güven aşılamaktadır. Hakkı ile bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kendisine inanan ve gönderdiği kitaptaki emirlere uyan kişileri cennet ile müjdeler. İnsan cennete gitmek istiyorsa günah işlemekten vazgeçmeli, yapacağı şeyleri ikişer kere düşünmeli, kul hakkı yemekten kaçınmalı ve salih ameller işlemelidir. Fetih Suresi, insana en başta bunları hatırlatır. İnsan unutmamalıdır ki, Allah'ın gözü her zaman üzerimizdedir. Bir şeyi gizli saklı yaptığını düşünse de Allah onu görmektedir. Kötülü yapan insanlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve ahiret günü geldiğinde kendilerine cehennem azabını tattıracaktır. Fetih Suresi bize şunu hatırlatır, bu dünyada hiçbir şey bize ait değildir. Mal, mülk, ev, para... Öldüğümüzde bunların hiçbiri bizimle beraber gelmeyecek, bizi cehennem azabından koruyamayacaktır. İnsan zenginlik içerisinde olabilir. Fakat zenginliğini birilerine yardım etmek, karnını doyurmak, kol kanat germek için kullanmıyorsa, bu zenginliğinin kendisine ve ailesi hiçbir faydası olmaz. Fetih Suresi bizlere bunu hatırlatmaktadır. Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. İşlediğimiz günahlardan arınmak, bir daha işlememek üzere tövbe etmek bizleri Allah katında değerli hale getirir. Öfkelendiğiniz zaman Fetih Suresi'ni okuyarak içinizi ferahlatabilirsiniz. Surenin faydalarından biri de öfkenizin yatışmasını sağlayarak, sizi kötü şeyler yapmaktan alı koymaktır. Size sabırlı olmayı, sakin kalmayı ve Allah'ın adaletini hatırlatır. Fetih Suresi’nin Faziletleri Fetih Suresi için Peygamber Efendimiz Her kim Fetih Suresini okursa, o kişi Mekke'nin feth edilmesi esnasında benim yanımda bulunmuş gibi olur buyurmuştur. Ayrıca Her kim Ramazan ayının ilk gecesinde ve ilk namazında Fetih Suresi'ni okursa, Yüce Allah o kişiyi bütün bir yıl boyunca korur Peygamber Efendimiz Fetih Suresi için Bu gece bana bir sure indirildi. İndirilen bu sure benim için güneşin üzerinde doğduğu her şeyden daha sevimlidir bu sözünün ardından sureyi okumaya başlamıştır. Rivayetlere göre; ● Fetih Suresini okuyan kimse meleklerin zikrinden ve teşbihlerinden nasibini alır, ● Mekke'nin fethi sırasında Peygamber Efendimiz, devesi üzerindeyken sesi titreyerek bu sureyi okumuştur. İşleri sıkıntıya düşen kimse Fetih Suresini okursa, Yüce Allah o kişinin işlerini kolaylaştırır, ● Bunalımda, sıkıntıda ya da öfke içerisinde olan kişi Fetih Suresi'ni okuduğunda Allah keremiyle o kişiyi ferahlatır, ● Fetih Suresi'ni her akşam okumak alışkanlık haline getirilirse rızkının artmasına vesile olunur, ● Bir kişinin muradı, isteği ya da dileği varsa Allah'ın izniyle gerçekleşir. Fetih Suresi’nin Tefsiri Sureye adını veren fethin Mekke'nin fethi mi yoksa Hudeybiye Antlaşması mı olduğu konusunda pek çok görüş farklılıkları vardır. Fetih kelimesi ise Savaş yoluyla bir yeri ele geçirmek anlamında kullanılmaktadır. Bu yüzden Mekke'nin fethinden söz edildiği daha mantıklı bir görüştür. Surede geçen işaretlere dayanan tefsirciler, Hudeybiye sulhunun anlatıldığı düşüncesine de varmışlardır. Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra, Hayber fethedilmiştir. Mekkeli müşriklerle savaş ihtimali ortadan kalkmıştır. Taraflar birbirleri ile görüşmeye başlamış, bu görüşmelerde İslam hakkında da bilgi alışverişi yapılmıştır. Pek çok müşrik İslam dini ile tanışmış ve Müslümanlığı kabul etmiştir. İki yıl kadar sonra müminler on bin kişilik bir ordu ile Mekke'ye yürümüşlerdir. Müminler Merkke'yi kolayca feth etmişlerdir. Daha önceleri müminleri kaile dahi almayan müşrikler, bu anlaşmada ilk kez karşı tarafı tanımışlardır. Onlardan kendilerini korumalarını talep etmişlerdir. Müslümanları o yıl yapmak istedikleri umre ziyaretini, bir yıl sonrası için kabul etmişlerdir. Mekke'nin fethinin sağladığı faydalar ve sonuçlar ayetlerde açıklanmaktadır. Müşrikler savaştan zafer kazanacaklarını düşünüyorlardı fakat Peygamber Efendimizin görmüş olduğu rüya, zaferi işaret etmekteydi. En başlarda bazı sıkıntılar meydana geldi. Müminler sabır, bağlılık, fedakarlık ve cesaret imtihanına tabi tutuldular. Tüm bunlar olurken ve bittikten sonra Yüce Allah, Peygamber Efendimize hiç kimseye bahşetmemiş olduğu bir lutfu bahşetti. Onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladı. Bir bakıma Peygamber Efendimiz, Mekkeliler için suçlu konumundaydı ve ölüme mahkum edilmişti. Bu anlaşmadan sonra kendisi bir taraf haline geldi. Böylece müşrikler tarafından suçluluk hükmü kaldırılmış oldu. Peygamberler iyi ve ümmetine örnek olmalarından dolayı Allah tarafından peygamber olarak seçilmiştir. Allah'ta onları günah işlemekten korur. Peygamber Efendimize, zaten günah işlemekten korunduğu halde neden bu kadar ibadet ettiği ve iyilik yaptığı sorulmuştur. Kendisi ise “Elimden geldiğince Allah’a şükreden bir kul olabilmem için” diye cevap vermiştir. Kalem Suresi Arapça, Türkça Anlamı Ve Okunuşu: Kalem Duası Faydaları Ve Faziletleri (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)

2023-05-28T21:42:06Z dg43tfdfdgfd